Personuppgiftspolicy

Version 27 juni 2018

Din integritet är viktig för mig, och jag ansvarar för den personliga information som du förser mig med. För att du som kund ska känna dig trygg så beskriver denna personuppgiftspolicy hur jag behandlar, lagrar och hanterar dina personuppgifter.

  1. Vem är personuppgiftsansvarig?
  2. Vilket tillämpningsområde gäller denna personuppgiftspolicy?
  3. Vilka data samlar jag in och hur används de? I dessa fall agerar jag som personuppgiftsansvarig
  4. I dessa fall agerar jag som personuppgiftsbiträde
  5. Säkerhet
  6. Mina personuppgiftsbiträden
  7. Överföring av information
  8. Ändringar av denna personuppgiftspolicy
  9. Dina rättigheter

1. Vem är personuppgiftsansvarig?

Som enskild näringsidkare med firman Språkbruket – Anna Olsson, org.nr: 770701-6262, är jag  – Anna Olsson – personuppgiftsansvarig.

Jag ansvarar för samtliga uppgifter som du lämnar i kontakt med mig, vilket kan vara via telefon, mejl, chatt eller på annat sätt.

Det går att nå mig på följande sätt:

Post: Språkbruket, Kasvägen 15, 461 55 Trollhättan

Tel: 0704-37 68 10

Mejl: info@sprakbruket.nu

2. Vilket tillämpningsområde gäller denna personuppgiftspolicy?

Denna policy gäller vid nyttjande av någon av mina tjänster samt vid all kontakt via telefon, mejl, chatt eller på annat sätt.

Personuppgifter är information som enskilt eller i kombination med andra uppgifter kan användas för att identifiera dig som användare som en fysisk nu levande person. Det kan t.ex. vara ditt namn, din mejladress eller ditt telefonnummer.

3. Vilka data samlar jag in och hur används de? I dessa fall agerar jag som personuppgiftsansvarig

Mitt främsta syfte med att behandla dina personuppgifter är att jag ska kunna fullfölja mina åtaganden mot dig som kund. Jag samlar även in uppgifter om dig som ännu inte är kund men som vill bli kontaktad av mig samt uppgifter för att marknadsföra mina tjänster i syfte att upprätta en affärsrelation med dig. För dessa uppgifter är jag personuppgiftsansvarig. Jag är även personuppgiftsansvarig för personuppgifter i texter/uppdrag från direktkunder. För personuppgifter i böcker som jag översätter gäller dock yttrandefriheten, som väger tyngre än GDPR. Min utgångspunkt är att inte samla in fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet.

Som personuppgiftsansvarig har jag ansvaret för att alla personuppgifter behandlas på ett säkert sätt och att GDPR följs.

4. I dessa fall agerar jag som personuppgiftsbiträde

Gentemot översättningsbyråer är jag i egenskap av frilansöversättare personuppgiftsbiträde. Jag har ett avtal med byrån om att hantera uppgifterna. När jag har levererat ett jobb och står i begrepp att antingen radera eller arkivera filerna, blir jag däremot personuppgiftsansvarig för personuppgifterna i det utförda uppdraget.

5. Säkerhet

Din integritet är viktig för mig, och därför sätter jag säkerheten i fokus. Jag har rutiner och regler kring dataskydd för att skydda dina personuppgifter.

Personuppgifter som skickas till mig utan att det efterfrågats kommer inte att sparas längre än i tre månader, med undantag för spontana förfrågningar från nya potentiella kunder.

6. Mina personuppgiftsbiträden

Jag använder personuppgiftsbiträden för molnbaserad backup, bokföring och webbhotell. Jag förbinder mig att ha personuppgiftsbiträdesavtal med samtliga biträden samt att dessa biträden följer GDPR.

7. Överföring av information

Språkbruket och dess biträden sparar sin information inom EU. Jag säljer inte vidare någon kundinformation till 3:e part.

8. Ändringar av denna personuppgiftspolicy

Uppdateringar och förändringar i denna personuppgiftspolicy publiceras på denna sida.

9. Dina rättigheter

Du har vissa rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen. Om du vill nyttja någon av dina rättigheter kan du kontakta mig via kontaktuppgifterna ovan.

Tillgång till dina personuppgifter – du har rätt att få en bekräftelse på om jag behandlar dina personuppgifter och ett utdrag över vilka uppgifter som behandlas.

Begära rättelse – du har rätt att begära rättelse om jag har felaktigheter registrerade om dig.

Begära att bli raderad – du har rätt att få dina personuppgifter raderade under vissa förutsättningar.

Rätt att invända – du har rätt att invända mot en personuppgiftsbehandling, och jag kommer då att upphöra med behandlingen under tiden frågan utreds.

Du har rätt att framföra klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten över personuppgiftsbehandlingar som utförs av mig.

Om du vill åberopa någon av dina rättigheter så kontaktar du mig via mejl: info@sprakbruket.nu.

För mer ingående information om vilka personuppgiftsbehandlingar jag gör och hur länge jag lagrar uppgifterna, kontakta mig på info@sprakbruket.nu.