OM mig

Sedan 2003 är jag verksam som översättare och språkgranskare på frilansbasis. I bagaget har jag lång branscherfarenhet, en magisterexamen i facköversättning från Göteborgs universitet och fyra års studier och arbete i Frankrike och England.

Facköversättning

Jag är en noggrann översättare med gedigen erfarenhet och nöjda kunder. Mina översättningar är alltid väl genomarbetade och förmedlar originaltextens budskap med flyt i språket. Jag hjälper dig med översättningar från franska och engelska till svenska. Allra helst översätter jag marknadstexter och redaktionella texter, exempelvis broschyrer, kundutskick, webbtexter, kundtidningar och pressmeddelanden.

Facklitterär översättning

Jag har även stor erfarenhet av facklitterär översättning för flera av Sveriges största förlag och har bland annat översatt den omtalade 5:2-dieten av Michael Mosley och Mimi Spencer liksom Michael Mosleys övriga böcker. Jag översätter allt ifrån biografier till böcker om hälsa, kost och livsstil. Under Översatta böcker hittar du alla publicerade böcker som jag har översatt.

Språkgranskning

Jag är en erfaren språkgranskare med öga för detaljer och har tidigare arbetat som språkgranskningsansvarig på en översättningsbyrå. Jag hjälper dig med språkgranskning av svenska översättningar eller originaltexter.